Blog

VitalIT Knowledge Base

Zaupanja med domenami

Nastavitve zaupanja med domenami so izredno pomembne. Pri migraciji računalnikov, uporabnikov oz. AD objektov, se morata dva krmilnika povezati kot zaupanja vredna za normalen pretok podatkov med bazami. Seveda obstaja čarovnik in grafični vmesnik za postavitev...

read more

FSMO Roles

Kratica za Flexible Single Master Operations je FSMO. Recimo, da je v organizaciji postavljenih več domenskih krmilnikov. V vsakem najdemo kopijo podatkovne baze aktivnega imenika, kopije pa se medsebojno sinhronizirajo preko podatkovne sinhronizacijske metode...

read more

FSMO Roles

FSMO Roles The acronym for Flexible Single Master Operations is FSMO. Suppose that the organization set more domain controllers. Each found a copy of the Active Directory database copies are synchronized with each other via a data synchronization method of...

read more

NTP server or NTP Protocol?

NTP server or NTP Protocol? Often we meet professional incorrect nomenclature or naming servers and communication protocols.  Let me explain better what I mean. The NTP protocol is not a server but a way of communicating, which serves the mutual harmonization of...

read more